Fairtrade Organic (FTO)

Onze Fairtrade Organic koffiebonen zijn zowel Fairtrade als SKAL gecertificeerd. Fairtade betekent dat de koffie is geproduceerd met respect voor mens en milieu. De koffieboeren krijgen gegarandeerd een minimumprijs plus een extra premie waardoor zij kunnen investeren in een duurzame toekomst. Hiermee dragen deze koffiebonen bij aan een hogere levensstandaard voor de boeren in koffieproducerende landen.

Eerlijke minimumprijs

Max Havelaar Fairtrade werkt vanuit de overtuiging dat je beter eerlijke handel kan drijven met ontwikkelingslanden dan dat je giften schenkt. De koffieboeren krijgen een eerlijke minimumprijs voor hun koffie, waardoor zij inkomenszekerheid hebben. Met de Fairtrade certificering wordt meegewerkt aan een eerlijke handelsketen en wordt voorheen kansarme boeren een beter bestaan geboden.

Naast kleinschalige boeren komen ook plantages voor een aantal producten in aanmerking voor certificatie: de standaarden van Fairtrade zijn dan gericht op een beter bestaan voor de arbeiders. Plantagewerk kenmerkt zich nog vaak door te lage lonen en slechte werkomstandigheden, terwijl vakbonden op afstand worden gehouden. Hesselink Koffie werkt dan ook enkel samen met een partij als Max Havelaar omdat ze willen dat iedereen gelukkiger wordt van koffie.