True Cost Accounting

Met True Cost Accounting kijken we niet alleen naar de financiële waarden van Hesselink Koffie, maar ook de impact die de werkzaamheden hebben op natuurlijk en sociaal kapitaal. Eigenlijk gaat het dus over de natuurlijke en sociale omgeving waarin we opereren.

Meer aandacht voor maatschappelijke kosten

In de prijs die consumenten nu betalen voor voedsel zijn de ‘maatschappelijke kosten’ meestal niet verwerkt. Deze verborgen kosten, zoals de CO2-uitstoot of het verlies van biodiversiteit, zijn ”verborgen” voor consumenten, producenten en supermarkten. Bij True Cost Accounting wordt zowel de positieve als negatieve impact van een bedrijf op de omgeving inzichtelijk gemaakt. Door deze impact in geld uit te drukken, is het duidelijker welke producten vervuilend zijn.